Totus tuus

 

Ref. Totus tuus Maryjo (x2)    D fis e A
Matko Boga drogę wskaż
Totus tutus Maryjo  (x2)
Dzieci Swoje w sercu masz.
D  A  G  D
Przez Twe ręce Matko wznoszę modlitwę swą
Ty podtrzymuj moje kroki
Podaj  swoją dłoń.
We dnie, w nocy, o Jutrzenko
Wstawiaj za mną się
D  A  G  A
Błękit nieba, sznur różańca przypomina, że
: Ref.