Twe miłosierdzie na wieki

Ty jesteś dobry, łaskawy,
nieskory do gniewu, cierpliwy.
Ty jesteś wierny, bogaty w łaskę, Panie nasz.

Twe Miłosierdzie na wieki /x 3
Twe Miłosierdzie!

Twe Miłosierdzie na wieki /x 3
Panie nasz.

Panie nasz, dzięki Ci!
Ojcze nasz!