Ty dasz mi pokój serca

TY DASZ MI POKÓJ SERCA
H  e       C     G  D   a7   H      e       C  D    G
Ty dasz mi pokój serca Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym.
E     C      G   D    e     a7  H  e    a  H   e
Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się.