Ty jesteś Skałą zbawienia mego

 

h7   fis7   h7    fis7
Ty jesteś Skałą zbawienia mego
G  A  h7   NORBY(Hdur)
W Tobie ma siła i moc
h7    fis7    h7     fis7
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem
G    A  h7 (H)
Do Ciebie wznoszę mój głos
REF.
G  A  fis7  h7
Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci
G  A  fis7 h7
Bo Twa miłość wierna jest
G  A  fis7   h7
Tyś pomocą mą w potrzebach mych
e   Fis7                                                              h  G  F#
Panie przy Tobie chcę być   REF x2    || PRZY TOBIE CHCĘ BYĆ     <–(NA KOŃCU 2 RAZY!)