Ty mnie prowadzisz przez życia dni

Ty mnie prowadzisz przez życia dni
Ty mnie umacniasz , gdy nie mam sił
Za to że dajesz się nam cały w tej uczcie ofiarnej
Boże dziękuję nieustannie, będę dziękował cały czas.   X2

Ty dajesz  pokarm każdego dnia
Kto go spożywa życie wieczne ma
Ty jesteś światłem w życiu
Co wiecznie trwa.

Ty mnie stworzyłeś boś tak właśnie chciał
I mnie wybrałeś bym szedł drogą Twą
Pomóż o Panie iść przed siebie za Twoim światłem.
eDhe     aGea     eDe