Tylko On ( TGD)

Obrazem jest Boga niewidzialnego  E  E   A  A
Stworzony świat przez Niego i dla Niego |E |E | A| A|
Pierwszy we wszystkim |E | E|
Wszystko początek swój ma w Nim |A | A|
Doskonały Boży Syn |E | D | A | A
Tylko On godzien jest przyjąć moc , wszelką cześć. |D | h | E | fis|
To mój Pan, to mój brat, to mój Jezus |D | h | A | E \
To mój Król, tylko On godzien jest zająć tron
Tylko On, tylko Jezus.