Tylko Ty jesteś mocą

 

G         D          h

Tylko Ty jesteś mocą               (UK nr 11)

C                            D

Jezu wprowadź nas w serce swe x2

C                                        h

Przeniknij nas swym Duchem

C                                      D

Wytryśnij w nas Jego strumieniem