Tylko w Bogu znajdzie

 

Tylko w Bogu znajdzie
Pokój dusza moja
Bo od Niego przyjdzie
Moje zbawienie

Jedynie w Bogu pokój znaduje ma dusza
Od Niego przychodzi moje zbawienie
On jest opoką i Zbawieniem moim
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję

Jedynie w Bogu szukaj pokoju duszo moja
Od Niego pochodzi moja nadzieja
On Opoką i Zbawieniem moim
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję

Błogosławienie moje i chwała
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką
Tylko On jest Opoką i Zbawieniem moim
On moją twierdzą więc się nie zachwieję.