Tylko w Twoim miłosierdziu (P. Bębenek)

Tylko w Twoim miłosierdziu – nuty

Tylko w Twoim miłosierdziu – slajdy

            g            C                           d

Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój,

nadzieja ma x2  C/F 

F                                                       C

d                           C

1 Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.
Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.

2 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.

3 Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda.
I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość.

4 Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością.
Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

5 Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.
Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią!

6 Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę,
aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa.

7 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.
Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty.

8 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.
Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

9 Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

10 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.
Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

11 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię