Tylko w Twoim miłosierdziu

2 października, 2023

Tylko w Twoim miłosierdziu (nuty pdf)

               g            C                           d

4.Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój,

nadzieja ma x2  C/F  ( t.: św. Teresa od Dzieciątka Jezus,Ps 145 ,m.: P. Bębenek)

F                                                       C

d                           C

 

  1. Chcę Cię wywyższać, Boże mój i Królu,

i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.

 

  1. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,

a wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twe potężne czyny.

 

  1. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu

i rozpowiadają Twoje cuda.
Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych
i głoszą wielkość Twoją.

 

  1. Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci

i cieszą się Twą sprawiedliwością.
Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie na wszystkim, co stworzył.