Tylko w Twoim Miłosierdziu (z Niepojętej Trójcy)

Tylko w Twoim miłosierdziu (NT) – nuty

Tylko w Twoim miłosierdziu (NT) – slajd

 

Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój,

nadzieja ma x2

1 Chcę Cię wywyższać, Boże mój i Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię.

2 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona.
Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny.

3 Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twoje cuda.
Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i głoszą wielkość Twoją.

4 Przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci i cieszą się Twą sprawiedliwością.
Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.