Tyś jest chwałą Izraela

 

Tyś jest chwałą Izraela, całe niebo pełne jest Ciebie!

Niesiesz światło dla ludu Bożego,Piękna Dziewico Maryjo!