Tyś w Wieczerniku chlebem się stał

2 października, 2023

Tyś w Wieczerniku chlebem się stał (Pobierz MP3)

D D D h A

Tyś w Wieczerniku chlebem się stał,

D D D A D

Tyś nam Swe Ciało dał.

Ty chciałeś z nami jedno być,

jednego Ojca czcić.

D D D A

Więc połącz wszystkich w jedno ciało, Panie nasz

D D D A D

                wlej w serca ludzi miłość trwałą, Boże nasz. (2x)

 

Spożywać chcemy Ciało Twe,

Krew Twoją chcemy pić.

W miłości splatać serca swe ,

dla Ciebie tylko żyć.