U Ciebie Boże schronienie me

 
Ref.: U Ciebie Boże schronienie me,
W cieniu Twych skrzydeł
Ukryć mnie chciej.

1. W Tobie, Panie, ucieczka moja,
Niech wstydu nie zaznam na wieki.
Wyzwól mnie i ratuj w swej sprawiedliwości,
Nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

2. Boże, wyrwij mnie z rąk niegodziwca,
Z ucisku złoczyńcy i ciemiężyciela.
Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
Panie, Tobie ufam od młodości.

3. Moi wrogowie o mnie rozprawiają,
Ci, co czyhają na me życie, odbywają narady.
Boże, nie stój z daleka ode mnie,
Boże, pospiesz mi z pomocą!

4. Bądż dla mnie skałą schronienia
I zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą,
Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją.