Ukaż mi Panie swą twarz

Ukaż mi Panie swą Twarz,

daj mi usłyszeć Twój głos,

bo słodki jest Twój głos i Twarz pełna blasku.

Ukaż mi Panie swą twarz.