Ukaż mi Panie swą twarz

A D A

Ukaż mi Panie swą twarz

A D A

Daj mi usłyszeć Twój głos

A E D D

Bo słodki jest Twój głos, i twarz pełna wdzięku

A D A

Ukaż mi Panie swą twarz.