Ukaż mi Panie swą twarz

 

Ukaż mi Panie swą twarz           C F C / A D A
Daj mi usłyszeć Twój głos         C F C  / A  D  A
Bo słodki
jest Twój głos                   C e/ A E D d
I twarz pełna wdzięku             F
Ukaż mi Panie swą twarz           C F C  / A D A