Veni Sancte Spiritus

Veni Sancte Spiritus – slajd

Veni Sancte Spiritus!
Veni Sancte Spiritus!
Veni Sancte Spiritus!

Veni Sancte Spiritus! 2x

Przybądź Duchu Święty!
Duchu Bożej Miłości!
Przybądź Duchu uwielbienia!
Przybądź Duchu przebaczenia!

Veni Sancte Spiritus! 8x

Przybądź Duchu Światło nasze!
Przybądź Duchu Źródło nasze!
Przybądź Duchu radości!
Przybądź Duchu Święty!

Veni Sancte Spiritus! 8x

Dawco mądrości i rozumu!
Dawco rady i męstwa!
Dawco umiejętności i pobożności!
Dawco bojaźni Bożej!
Dawco wiary i nadziei!
Dawco miłości!
Dawco miłosierdzia!

Przybądź Duchu Święty!
Przybądź Duchu Święty!
Przybądź Duchu Święty!

Przybądź Duchu Święty! 2x

Veni Sancte Spiritus! 8x