W Bogu pokładam ufność swą

W Bogu pokładam ufność swą – nuty

W Bogu pokładam ufność swą – slajd

 

W Bogu pokładam ufność swą Jego miłosierdzie na wieki trwa

1. Bóg jest naszą ucieczką i siłą

Najpewniejszą pomocą w trudnościach

Przeto nie będziemy się bali choćby zatrzęsła się ziemia

I góry zapadły w otchłań morza.

 

2. Niech jego wody burzą się i kipią,

niech góry się chwieją pod jego naporem;

Pan Zastępów jest z nami!

Bóg Jakuba jest naszą obroną!

 

3. Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,

najświętszy przybytek Najwyższego.

Bóg w nim przebywa, a ono się nie zachwieje,

Bóg je wspomoże o świcie.

 

4. Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa,

zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia.

Pan Zastępów jest z nami,

Bóg Jakuba jest naszą obroną!

 

5. Przyjdźcie zobaczcie dzieła Pana

zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.

On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,+

On kruszy łuki i łamie włócznie,

a tarcze ogniem pali.

 

6. Połóżcie temu kres i we Mnie Boga uznajcie,

wywyższonego wśród narodów, wywyższonego

na ziemi.

Pan Zastępów jest z nami,

Bóg Jakuba jest naszą obroną!