W dzień Bożego Narodzenia

 

D A
1. W dzień Bożego Narodzenia
D G D
radość wszystkiego stworzenia:
D H7 e A7
ptaszki do szopy zlatują
D G A A7 D
Jezusowi przyśpiewują, przyśpiewują.

2. Słowik zaczyna dyszkantem,
szczygieł mu dobiera altem,
szpak tenorem krzyknie czasem,
a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem.

3. Wróbel ptaszek nieboraczek,
uźiąbszy śpiewa jak żaczek
dziw, dziw, dziw, dziw, dziw, nad dziwy,
Bóg i człowiek wraz prawdziwy, wraz prawdziwy.

4. A mazurek z swoim synem
tak świergoce za kominem:
Cierp, cierp, cierp, cierp, miły Panie,
póki ten mróz nie ustanie.

5. A żurawie w swoje nosy
wykrzykują pod niebiosy;
czajka w górę podlatuje,
chwałę Bogu wyśpiewuje, wyśpiewuje.

6. Sroka, wlazłszy na jedlinę,
Odarła sobie łysinę
i choć gołe świeci czoło,
Dzieciątku nuci wesoło, wesoło.

7. Kur na grzędzie krzyczy wszędzie:
Wstańcie, ludzie, bo dzień będzie,
do Betlejem pospieszajcie,
Boga w ciele przywitajcie, przywitajcie.