W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie

2 października, 2023

W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie
W ciszy i ufności leży wasza siła