W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie

W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie
W ciszy i ufności leży wasza siła