W żłobie leży

 

D e A7 D e A7
1. W żłobie leży, któż pobieży kolędować małemu
D e A7 D e A7 D
Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu?
D G
Pastuszkowie przybywajcie,
A7 D
Jemu wdzięcznie przygrywajcie ,
h e A7 D
Jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami
Za wami się śpieszmy,
I tak tego, maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczmy:
Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dziś ucieszmy.

Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości!
Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości!

Witaj, Panie, cóż się stanie,
Że rozkosze niebieskie
Opuściłeś a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie ?
Miłość moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła
Pod nieba emipryjskie.