Wciąż mnie zadziwiasz Panie

 

h   A             D       G Niepojęty jesteś wielki i święty Boże, h       A           D Tyle łaski dla nas masz. G         A             fis     h           G Widzisz każde serce, wszystko czynić możesz więc,                A Przemień Panie nas. h         A         D         G Daj nam serce nowe, napój nas wodą życia, h       A           D niech obmyje z oczu łzy. G       A             fis     h Ciągle nas zadziwiasz, ciągle nas zachwycasz, G                   A Dzięki Panie dzięki Ci.   D               A Wciąż mnie zadziwiasz Panie, h           fis         G     D miłością swoją dla mnie tak bliski mi      G           A jak serca cichy rytm. D             A Wciąż mnie zadziwiasz sobą, h         fis         G   D Codziennie i na nowo jak, wciąż ten sam        G         A Lecz zawsze inny świt. Inny świt.   2. Tak łagodnie wołasz
By stanąć w krzyża cieniu
Spojrzeć w górę poza mrok
Chociaż noc dokoła wszystko może zmienić jeden zadziwiony krok   D               A Wciąż mnie zadziwiasz Panie, h           fis         G     D miłością swoją dla mnie tak bliski mi      G           A jak serca cichy rytm. D             A Wciąż mnie zadziwiasz sobą, h         fis         G   D Codziennie i na nowo jak, wciąż ten sam        G         A Lecz zawsze inny świt.     REF 2: G               D             G         D Wciąż mnie zadziwiasz , siłą swej miłości, Panie G         D     G           A bezmiarem łaski, co podnosi mnie, G             D               G         D Wciąż mnie zadziwiasz, siłą swej miłości,Panie G           fis C               A Ty jesteś ciszą dla zmęczonych serc.            D D               A Wciąż mnie zadziwiasz Panie, h           fis         G     D miłością swoją dla mnie tak bliski mi    G           A jak serca cichy rytm. D             A Wciąż mnie zadziwiasz sobą, h         fis         G   D Codziennie i na nowo jak, wciąż ten sam        G         A Lecz zawsze inny świt.