Wielbij Go

A H7 E cis A H7 E
1.Wielbij, wielbij Go, wielbij pieśnią swą,
A H7 E cis A H7 E
Wielbij, wielbij Go, wielbij cały dzień.
A H7 E cis A H7 E
Ref. Bowiem Pan jest godzien, godzien przyjąć chwały pieśń. /2x
2.Wielbij, wielbij Go, wielbij sercem swym,
Wielbij, wielbij Go, wielbij z wszystkich sił.
3.Wielbij, wielbij Go, wielbij życiem swym,
Wielbij, wielbij Go, imię Pana głoś.