Wielbimy Ciało Twoje Panie

Wielbimy Ciało Twoje Panie – nuty

Wielbimy Ciało Twoje Panie – slajd

H     e                               a           C                 H

Wielbimy Ciało Twoje Panie, wielbimy Chleb ukrzyżowany.

e                       a          C                         H

Wielbimy Ciało Twoje Panie, wielbimy Chleb ukrzyżowany.

Wielbimy Krew Twoją Panie, wielbimy Wino Ewangelii.

Wielbimy Krew Twoją Panie, wielbimy Wino Ewangelii.

e      H   H      e         e     H   H    H

Domine Jesu Christe. Domine Jesu Christe!