Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały

2 października, 2023

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, g d  F g

a wielkość Jego niezgłębiona. g Es c d g

Alleluja, alleluja,alleluja, alleluja.

2. Będę Cię wielbił, Bożemóji Królu   g d g
i sławił Twoje imię przez  wszystkie wieki  g d g
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie
i na wieki wysławiał Twoje imię.

3. Pan jest wierny we wszystkichswoich słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

4.Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech usta moje głoszą chwałę Pana
a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte Imię.