Wielkie i dziwne

2 października, 2023

Wielkie i dziwne są dzieła Twoje Panie Boże Wszechmogący

i sprawiedliwe są drogiTtwoje Królu narodów.