Wielkie i dziwne

Wielkie i dziwne są dzieła Twoje Panie Boże Wszechmogący

i sprawiedliwe są drogiTtwoje Królu narodów.