Wielkie są dzieła

Wielkie są dzieła – nuty

Wielkie są dzieła – slajd

Wielkie są dzieła Twej potęgi Panie
i godne podziwu Twoje miłosierdzie!

Alleluja, alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!

d F g

C d B A

d  d G d  F  G     d