Wisi na Krzyżu

Wisi na Krzyżu – nuty

Wisi na Krzyżu – slajd

1. Wisi na Krzyżu Pan, Stwórca nieba.
Płakać za grzechy człowiecze potrzeba.
Ach, ach, na Krzyżu umiera,
Jezus oczy swe zawiera.

2. Najświętsze członki i wszystko ciało
Okrutnie zbite na krzyżu wisiało.
Ach, ach, dla ciebie człowiecze,
Z boku krew Jezusa ciecze.

3. Ostrą koroną skronie zranione,
Język zapiekły i usta spragnione.
Ach, ach, dla mojej swawoli
Jezus umiera i boli.

4. Woła i kona, łzy z oczu leje,
Pod krzyżem Matka Bolesna truchleje.
Ach, ach, sprośne złości moje
sprawiły te niepokoje.

5. Więc się poprawię, Ty łaski dodaj,
Życia świętego dobry sposób podaj.
Ach, ach, tu kres złości moich,
Przy nogach przybitych Twoich.

6. Tu z Magdaleną chcę pokutować
I za swe grzechy serdecznie żałować.
Ach, ach, zmiłuj się nade mną,
Uczyń miłosierdzie ze mną.

7. Rozbrat ci, świecie, dziś wypowiadam,
Z grzechów się moich szczerze wyspowiadam,
Ach, ach, serdecznie żałuję,
Bo Cię, Boże mój, miłuję.