Wody Jordanu weselcie się

C F C C
ref:Wody Jordanu weselcie się,
C C d G
nasz Zbawiciel przychodzi,
…d e d  d e G
Woda Życia, Zdrój na pustyni!

C C F G
1. Jeśli ktoś jest spragniony,
C F G
a wierzy we Mnie,
F… F
Niech przyjdzie do mnie i pije.
G …
Strumienie Wody Żywej wytrysną z jego wnętrza.

2. Kto będzie pił wodę, którą ja mu dam
nie będzie pragnął na wieki,
lecz woda, którą ja mu dam *
stanie się  w nim źródłem wody
wytryskującej ku życiu wiecznemu

3. Bo rozleję wody po spragnionej glebie
i zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję Ducha mego na twoje plemię
i błogosławieństwo moje na twoich potomków.