Wspaniały Dawco miłości

Wspaniały Dawco miłości,    D G D D7+
składamy na Twoim stole       D G A
Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,e A fis H
Choć i tak to od wieków jest Twoje, Twoje  e G A7A
…Twoje     D