Wśród nocnej ciszy

 

F g C7 F C F D7 g C F
1. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
F g C7 F C7 F D7 g C F
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi;
F C7
czem prędzej się wybierajcie,
F C7 F d g C7 F
do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana.

2. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
z wszystkimi znaki, danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
a witając zawołali z wielkiej radości.

3. Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany,
tyle tysięcy lat wyglądany.
Na Ciebie króle, prorocy
czekali, a Tyś tej nocy nam się objawił.

4. I my czekamy na Ciebie Pana,
a skoro przyjdziesz na głos kapłana.
Padniemy na twarz przed Tobą,
I wierząc, żeś jest pod osłoną chleba i wina.