Wstał Pan Chrystus z martwych ninie (nuty pdf)

2 października, 2023

D                           G  A  e
1. Wstał Pan Chrystus z martwych ninie,
A7     D
alleluja, alleluja.
G A   e
Uweselił lud swój mile,
A7     D
alleluja, alleluja.

e      A   D           E         A
2. Nie żałował życia swego,
A7     D
alleluja, alleluja.
D                 G A   e
Dla człowieka mizernego,

3. Tego dnia wielkanocnego,
alleluja, alleluja!
Chwal każdy Syna Bożego,
alleluja, alleluja…

4. Świętą Trójcę wyznawajmy,
alleluja, alleluja!
Bogu cześć i chwałę dajmy,
alleluja, alleluja…