Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

  D              G                D
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
D         e          A
Wszystko mogę w Tym, który sił dodaje mi.
G            A    D       h
On dobrocią Swą ogarnia mnie
e              A        D (D7)
i wiedzie mnie do niebios bram. /bis