Wykrzykujcie na cześć Pana

 

Wykrzykujcie na cześć Pana  e C
Wszystkie ziemie                 G D
Wśród okrzyków i radości         e C
wysławiajcie Go                  G D

1. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem  C H7
On sam stworzył nas              C H7
Jesteśmy Jego ludem              C H7
Jesteśmy Jego własnością         C H7

2. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem
Wśród hymnów w Jego przedsionki
Błogosławcie imię Jego
Chwalcie Pana dziś

3. Albowiem dobry jest Pan
Łaskawość Jego na wieki
Albowiem dobry jest Pan
Jego wierność przez pokolenia