Wysławiam Cię, Panie Nieba i ziemi

Wysławiam Cię, Panie Nieba i ziemi
Uwielbiam Cię Panie mój,
Że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom,
Że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom, Ojcze.