Wznieś głowę wzwyż

Wznieś głowę wzwyż
Spójrz na tronie Król
Skłoń się przed Nim w uwielbieniu i zaśpiewaj chwały pieśń
W majestacie swym
Godzien wszelkiej czci
Czysty , Święty, Pan wszechświata
Królem, królów jest.
Hosanna, Hosanna, Królem, królów cześć!