Wzywam Cię,przyjdź umocnij mnie

 

D           A7     D Wzywam Cię, przyjdź umocnij mnie, A7   D           A7     D Oddal mroku cień, jasny rozpal dzień, A7         D           A7     D Twój jest czas i świat, Pełnio Boskich Prawd, A7       D               A7   D Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem,    G     A7       G     A7   D Duchu Święty, (Duchu Święty przyjdź!)