Zabierz Panie i przyjmij

zabierz panie nuty

D G A G A
Zabierz i przyjmij całą wolność moją,
D G A G A

pamięć i rozum, całą moją wolę.

A G G D A
Daj mi jedynie Twą miłość i łaskę,

G A D
a to mi wystarczy.

Wszystko, co moje Twoją jest własnością,

zarządzaj wszystkim według Twojej woli.

Daj mi jedynie Twą miłość i łaskę,

a to mi wystarczy.

Zabierz i przyjmij – nuty

Zabierz i przyjmij – slajd