Zawitaj Ukrzyżowany

1. Zawitaj, Ukrzyżowany, e a G e
Jezu Chryste przez Twe rany. e G e
Królu na niebie, prosimy Ciebie, a7 h7 a7 h7
Ratuj nas w każdej potrzebie. a e H7 e

2. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Całujem Twe święte rany;
Przebite ręce, nogi w Twej męce,
Miejcież nas w swojej opiece.

3. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Biczmi srodze skatowany;
Zorane boki, krwawe potoki,
Wynieścież nas nad obłoki.

4. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Cierniem ukoronowany;
W takiej koronie, zbolałe skronie,
Miejcież nas w swojej obronie.

5. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Ciężkim krzyżem zmordowany;
Rano w ramieniu, z niej Krwi strumieniu,
Pociągnij nas ku zbawieniu.

6. Zawitaj, Ukrzyżowany,
W twarz pobity i zeplwany;
O święte lice, łez, Krwi krynice,
Zwróćcież na nas swe źrenice!

7. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Włócznią na sercu stargany;
Piersi, wnętrzności, pełne gorzkości,
Miejcież nas w swojej litości.

8. Zawitaj, Ukrzyżowany,
W duszy srodze zatroskany;
Smutki i żale, w serca upale
Wynieścież nas ku swej chwale.

9. Zawitaj, Ukrzyżowany,
W Bóstwie swym sponiewierany;
We czci i chwale zniszczony wcale,
Zbaw nas na swym trybunale.

10. Zawitaj, Ukrzyżowany,
Niewinnie zamordowany;
Bądź, konający, na nas pomnący,
Raj łotrowi darujący.

11. Przez Twoje gorzkie skonanie
Litościwy bądź nam, Panie,
W ostatnim zgonie miej nas w obronie,
Postaw nas po prawej stronie.

12. O Jezu, miłości zdroju,
Wzdycham do Twego pokoju!
Za grzechy płaczę sercem Cię raczę,
Krzyżem Twoim głowę znaczę.