Zmartwychwstał Pan i żyje dziś

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś – nuty jednogłos

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś – slajd

e                        C                 G                       D

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc

 e                   C                   G                      D
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał swą moc
   a                              e        G                         D
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz, przez nią wejdź.
    a                   e        G                       D
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.
        e           D       G         a                       H7

1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan, ta noc jest pełna blasku.
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić.

2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom.
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać – cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!

3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym.
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona.
Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.