Zmartwychwstały Pan Królestwo objął

Zmartwychwstały Pan Królestwo objął – nuty

Zmartwychwstały Pan Królestwo objął – slajd

Zmartwychwstały Pan królestwo objął dziś
Wszechmogący Wódz okazał swoją moc
Zakwitł krzyż i karmi chroni mnie,
Jezus Pan rozdaje życie swe

Milczący Baranek, Baranek zabity,
Wybawia dziś nas z niewoli tego świata
Hańbą okrył śmieć, nasza Pascha,
On wywiódł dziś nas ze śmierci do życia.

W Ablu zabity, w Izaaku związany,
Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany,
Zrodzony z Maryi, przepięknej owieczki,
Złożony w ofierze, powstaje dziś z martwych.

Zstępuje z nieba w nasze cierpienia,
By wyprowadzić nas z ciemności do światła,
Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie,
Naznacza nas duchem i własną krwią.
G D C
G D C
a D7
a D

e D e D
C D C D
e D e D
C D C D