Zmartwychwstały Pan jest posród nas ( Mocni w Duchu)

Zmartwychwstały Pan jest pośród nas – nuty

Zmartwychwstały Pan jest pośród nas – slajd

Zmartwychwstały Pan jest pośród nas!              cis H E A /x2

Zmartwychwstały Pan jest pośród nas!              cis H E A cis H A

Teraz wiem, że obecny jest tu Zmartwychwstały Pan,     cis H E A

a dusza moja pragnie, pragnie Go.                      cis H  A

Jego Krew mnie oczyszcza, a ciało karmi mnie,          cis H E A

obecny jest tu Zmartwychwstały Pan!                   cis A Gis cis  x2

W Tobie, Boże życia, żyję, poruszam się,       cis H E A

jestem – na wieki trwam!                        cis A Gis cis  x2

Teraz wiem, że obecny jest tu Zmartwychwstały Pan,     cis H E A

a dusza moja pragnie, pragnie Go.                      cis H  A

Jego Krew mnie oczyszcza, a ciało karmi mnie,          cis H E A

obecny jest tu Zmartwychwstały Pan!                    cis A Gis cis

W Tobie, Boże życia, żyję, poruszam się,           cis H E A

jestem – na wieki trwam!                       cis A Gis cis  x4

Jezus żyje, Jezus żyje, oh oh, żyje, On żyje