Zobaczcie jak wielką miłość

Zobaczcie jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam  (x2 )
Byśmy dziećmi Boga mogli być ( x2)