Zobaczcie, jak wielką miłością

D             A      h       G   h      A7
1. Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec.
D              G       D A D
Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja.

4. Będziemy widzieć Pana takiego, jakim jest.
Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja.

5. Każdy, kto ma w Nim nadzieję, podobnie, jak On, jest święty.
Śpiewajmy Dobremu Bogu: Alleluja.