Zwycięzca śmierci

Zwycięzca śmierci – nuty najważniejsze

Zwycięzca śmierci – opr Kowalski – nuty

Zwycięzca śmierci – slajd

1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu, dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny, trwoży się, przestrasza,
Na cud Jonasza, Alleluja.

2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
anioł zstępuje, niewiasty pociesza.
„Patrzcie” tak mówi, „grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał”. Alleluja!

3. U stąpcie od nas, smutki i trosk żale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja.

4. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
Obcuje z nami, daje nauk wiele
O swym Kościele. Alleluja.

5. Już nie przestaje z narodem niewiernym,
samym się tylko ukazuje wiernym.
Nieśmiertelności przedstawia znamiona,
wśród uczniów grona. Alleluja!

6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone
i śmierć haniebna są już nagrodzone.
Za poniżenia został wywyższony,
nad wszystkie trony. Alleluja!

7. Ciesz się, Syjonie, Chrystusa Kościele!
Oto zabity Bóg twój żyje w ciele.
Śpiewaj z weselem: „Pan króluje z drzewa”,
jak Dawid śpiewa. Alleluja!

8. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona,
Wina pierwszego rodzica zgładzona.
Niebios zamkniętych jest. otwarta brama,
Synom Adama. Alleluja.